Titerbepaling: meten is weten!

Titer bepaling

Over het vaccineren van huisdieren is de laatste jaren veel gepubliceerd. Moet u elk jaar uw huisdier laten vaccineren is de vraag?

DE HOND

welke ziekten omvat de cocktail vaccinatie:

  • ziekte van Weil ofwel Leptospirose
  • leverziekte ofwel Hepatitis Contagiosus Canis
  • Parvo ofwel Kattenziekte
  • Hondeziekte ofwel Distemper

De ziekte van Weil is een bacterieele ziekte en de enting beschermd maximaal 1 jaar. Een titer bepaling hiervoor is niet mogelijk . Dit geldt ook voor de Besmettelijke hondenhoest vaccinatie (Kennelhoest). De vaccinatie voor Rabies (hondsdolheid), die nodig is voor verblijf in het buitenland,  geldt 3 jaar ( ook hiervoor is een titer bepaling niet mogelijk). Ons advies is om jaarlijks tegen de ziekte van Weil te vaccineren en indien gewenst tegen Besmettelijke hondenhoest en Rabies.

Voor de andere 3 ziektes kunt u bij ons laten testen of uw hond nog voldoende bescherming heeft middels een bloedonderzoek (titer test).

Vroeger werd ieder jaar aan ieder dier een cocktail enting gegeven; tegenwoordig wordt deze maar om de 3 jaar toegediend. Ondertussen is veel onderzoek gedaan naar de duur van de bescherming van deze cocktailenting. De uitkomst is dat de duur van deze bescherming voor meerdere jaren is, soms zelfs wel levenslang.

In welke situaties kun je een titer test doen?

  • uw hond heeft 3 jaar geleden voor de laatste keer een cocktailenting gekregen en is volgens het reguliere schema toe aan een cocktailenting. In plaats van standaard deze te laten geven kunnen we middels de titer bepaling bekijken of het nodig is
  • Bij (chronisch) zieke honden ( denk daarbij aan epilepsie, huidziekten, nierfalen)
  • een hond waarvan we de ent status niet kennen (gevonden of een hond uit het buitenland)
  • een hond die gevoelig heeft gereageerd op een eerdere vaccinatie
  • bepalen of de vaccinaties goed zijn aangeslagen na de pup reeks van 6,9 en 12 weken
  • bij pups in plaats van het standaard vaccinatie schema kan ook meteen getitterd worden. We kijken dan of er nog maternale anti lichamen aanwezig zijn. Pas als deze verdwenen zijn gaan wij vaccineren zodat de enting goed kan aanslaan. 4 weken na de vaccinatie checken we de pups of de enting voldoende werkt

Voor de titer bepaling wordt een beetje bloed afgenomen bij uw hond. Vervolgens hebben wij na 30 minuten de uitslag van de titer test. Een positieve uitslag betekent dat er voldoende antilichamen in het bloed van uw hond aanwezig zijn dus dat een hervaccinatie (cocktail) niet nodig is. Uw hond is voldoende beschermd. Het geven van een inenting tegen Parvo, Leverziekte en Hondeziekte terwijl er nog antilichamen zijn heeft geen nut.

De Kat

De titer bepaling voor de kat bepaalt de immuunstatus  voor het Calici & Herpes virus (niesziekte complex) en Panleukopenia virus (kattenziekte).