nobivac-myxo-rhdVaccinatie van het konijn

VHD staat voor Viral Haemorrhagic Disease, maar is ook bekend onder de naam RHD1. De besmettingskans is het grootst van het voorjaar tot het najaar.